ms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false); } /* * duplicate all post meta just in two SQL queries */ $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id"); if (count($post_meta_infos)!=0) { $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) "; foreach ($post_meta_infos as $meta_info) { $meta_key = $meta_info->meta_key; if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue; $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value); $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'"; } $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel); $wpdb->query($sql_query); } /* * finally, redirect to the edit post screen for the new draft */ wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) ); exit; } else { wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id); } } add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' ); /* * Add the duplicate link to action list for post_row_actions */ function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) { if (current_user_can('edit_posts')) { $actions['duplicate'] = 'Nhân đôi'; } return $actions; } add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 ); add_filter( 'page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 ); Vietsing Group Hỗ Trợ Tỉnh Bắc Ninh Trong Công Tác Phòng Chống Dịch COVID-19 - Bất động Sản Việt Sing - Nhà Phát Triển Bất động Sản Sinh Thái

Vietsing Group hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Vào chiều ngày 24/12/2021, Tập đoàn địa ốc Việt Nam – Singapore đã tiến hành trao tặng 7000 bộ kit-test COVID, 3500 khẩu trang y tế cùng nhiều thiết bị và vật tư y tế khác phục vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn địa ốc Việt Nam – Singapore.

Bắc Ninh với đặc thù là một tỉnh tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn tại Việt Nam với hàng trăm nghìn người lao động từ nhiều tỉnh thành của cả nước đang sinh sống và làm việc tại đây. Với vị trí địa lý là một tỉnh nằm ven Hà Nội, trong khi Hà Nội trong những ngày qua, số ca mắc mới liên tục lập đỉnh, chính vì thế việc phòng chống dịch bệnh lan truyền từ các khu công nghiệp là hết sức cấp bách

Với mong muốn góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói riêng, cả nước nói chung sớm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, Tập đoàn địa ốc Việt Nam – Singapore ủng hộ tỉnh 7.000 bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2, 3.500 chiếc khẩu trang y tế và một số trang thiết bị y tế với tổng trị giá 1 tỷ đồng

Chủ tịch Ủy ban mặt trân Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Đình Lợi cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn địa ốc Việt Nam – Singapore cho Bắc Ninh. Thời gian qua với sự quan tâm, ủng hộ hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, Bắc Ninh làm tốt công tác phòng, chống dịch  COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội. Sự hỗ trợ các bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 và một số trang thiết bị y tế thiết từ Tập đoàn địa ốc Việt Nam – Singapore thiết thực giúp tỉnh trong công tác xét nghiệm COVID-19 cho nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao 7.000 bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2  và các trang thiết bị y tế cho Sở Y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *