Sổ trắng là gì? Đổi sổ trắng sang sổ hồng có bắt buộc và như nào?

Sổ trắng được ít khi nhắc đến trong thời đại hiện nay do chúng không còn được sử dụng. Tuy nhiên, về tính pháp lý, sổ trắng có thể nói tương đương với sổ đỏ và sổ hồng

Mặc dù vậy, không ít trường hợp trong giao dịch đất đai, người dân sẽ bắt gặp loại sổ này. Hãy cùng tìm hiểu về sổ trắng và cách chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng qua bài viết này nhé

sổ trắng là gì

Sổ trắng là gì?

Cũng giống như sổ đỏ, sổ hồng sổ trắng không hề xuất hiện trong các quy định của pháp luật hiện hành mà chỉ đơn giản là cách gọi của người dân dựa trên màu sắc bìa của quyển sổ

Ta có thể hiểu, sổ trắng là một loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất được Nhà nước cấp từ những ngày đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa như: Giấy được cấp trước 30/04/1975 có văn tự đoạn mại bất động sản, Bằng khoán điền thổ; Giấy được cấp sau 30/04/1975 có giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng, giáy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của UBND cập huyện

Những giấy trắng cấp sau 30/04/1975 sẽ vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý về nhà đất. Diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có thể xem là chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính

Sổ trắng được cấp theo quy định tại Nghị định số 02-CP ngày 04/01/1979 của Hội đồng Chính phủ về ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn và Pháp lệnh nhà ở ngày 26/03/1991 trong đó diện tích đất được cấp căn cứ theo hồ sơ và các giấy tờ liên quan của người sử dụng đất được UBND xã, phường, huyện xác nhận

Tìm hiểu chi tiết về sổ đỏ và sổ hồng

Tìm hiểu chi tiết về sổ xanh

Có bắt buộc đổi sổ trắng sang sổ hồng không?

Câu trả lời là: Nên chuyển đổi ngay khi có thể

Trước 30/4/1975, nhà nước ban hành Văn tự đoạn mãi bất động sản, Bằng khoán điền thổ để ghi nhận các giao dịch bất động sản Nhà và Đất.

Sau 30/4/1975, cơ quan có thẩm quyền ban hành Giấy phép mua bán nhà, Giấy cho phép xây dựng, giấy chứng nhận của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở… Thời điểm này, nhà nước nghiêm cấm các giao dịch chuyển nhượng đất đai nên không có khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong các văn bản pháp luật sau này, tại nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 quy định cụ thể về sổ trắng. Theo đó, nghị định này quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Sau này, tại nghị định 43 của Luật đất đai nêu rõ những giấy tờ không phải “giấy đỏ” hoặc “giấy hồng” sẽ không được phép thực hiện các giao dịch đất đai

Bắt đầu từ 1/1/2008, những loại giấy trắng nếu muốn giao dịch thì mới phải đổi qua giấy hồng (đối với các loại giấy trắng về nhà và đất), giấy đỏ (đối với các loại giấy trắng về đất)

Vì vậy, để giao dịch bất động sản đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, buộc phải đổi từ sổ trắng sang sổ hồng

sổ trắng

Vì vậy, nếu bạn đang muốn chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng thì bạn có thể làm theo các bước sau đây

Hướng dẫn chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cấp chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng bao gồm:

  • 2 đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất (bản chính).
  • 01 bản chính và 01 bản chụp giấy tờ về tạo lập nhà ở – đất ở theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Quy định ban hành kèm Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.
  • 02 bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở do tổ chức có tư cách pháp nhân về đo vẽ nhà-đất lập theo quy định tại Điều 8 của Quy định ban hành kèm Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố (có niêm yết kèm theo) (Bản chính)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất thuộc UBND cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên và môi trường

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

  • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền
  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Bước 4: Trả sổ hồng

Người nộp hồ sơ đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất theo lịch hẹn nhận được khi nộp hồ sơ.

Hiện nay sổ trắng đã ngưng phát hành nhưng giá trị pháp lý của chúng vẫn có thể coi là tương đương với sổ đỏ, sổ hồng.

Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành thì hiện nay với những đăng ký đất đai mới thì sẽ chỉ cấp loại sổ hồng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, nhưng giữ nguyên giá trị pháp lý của từng loại sổ. Tuy nhiên, để thực hiện các giao dịch bất động sản, nếu bạn vẫn đang giữa sổ trắng thì nên ngay lập tức chuyển đổi sang sổ hồng vì chỉ có duy nhất các loại giấy chứng nhận là sổ hồng và sổ đỏ mới có thể thực hiện các điều kiện pháp lý để hoàn tất giao dịch bất động sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *