ms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false); } /* * duplicate all post meta just in two SQL queries */ $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id"); if (count($post_meta_infos)!=0) { $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) "; foreach ($post_meta_infos as $meta_info) { $meta_key = $meta_info->meta_key; if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue; $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value); $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'"; } $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel); $wpdb->query($sql_query); } /* * finally, redirect to the edit post screen for the new draft */ wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) ); exit; } else { wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id); } } add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' ); /* * Add the duplicate link to action list for post_row_actions */ function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) { if (current_user_can('edit_posts')) { $actions['duplicate'] = 'Nhân đôi'; } return $actions; } add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 ); add_filter( 'page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 ); Vietsing Group Ủng Hộ 200 Triệu đồng Vào Quỹ Vắc-xin Phòng Chống Covid-19 - Bất động Sản Việt Sing - Nhà Phát Triển Bất động Sản Sinh Thái

Vietsing Group Ủng Hộ 200 triệu đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, ông Nguyễn Thế Tĩnh, Phó tổng giám đốc tập đoàn địa ốc Việt Nam Singapore đã đại diện cho tập đoàn trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ quỹ Vắc Xin Covid-19 quốc gia.

Hội nghị phát động ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19 quốc gia đã diễn gia tại nhà Văn hóa huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện An Dương, ông Phạm Việt Hùng cùng nhiều đại diện doanh nghiệp, đoàn thể trong địa bàn thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Việt Hùng đã đánh giá cao trách nhiệm và sự đồng lòng chia sẻ vì cộng đồng của các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19.

Hội Nghị Phát Động Ủng Hộ Quỹ Vắc-Xin Covid 19 Quốc Gia

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang là tâm dịch của cả nước và cũng là lần bùng phát dịch nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ tại Việt Nam.

Chính Phủ và các Bộ phận ban ngành đã thực hiện rất nhiều các biện pháp khống chế dịch mạnh mẽ như Cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16; Thực hiện phát phiếu đi chợ, phiếu ra ngoài cho người dân; Thực hiện phân vùng dịch theo các màu xanh, vàng và đỏ; Tăng cường thực hiện tiêm chủng vắc xin cho người dân tại vùng xanh…

Do tình hình dịch bệnh bùng phát hết sức phức tạp, Chính phủ đã thành lập quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19, kêu gọi toàn thể người dân, đoàn thể, doanh nghiệp ủng hộ, góp phần đẩy nhanh công tác đàm phán, cung ứng và tiêm chủng vắc xin cho toàn thể người dân, hỗ trợ đắc lực khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *