Quên đánh số thứ tự trong hồ sơ dự thầu có ảnh hưởng gì?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu hồ sơ mời thầu đều có ghi chú “Bản gốc của Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Hồ sơ đề xuất tài chính phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục”.

Trong trường hợp sơ suất không đánh số trang hoặc đánh số trang không liên tục thì hồ sơ có bị sao không? Trong bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên

Đánh số trang hồ sơ thầu

Không đánh số thứ tự liên tục hoặc không đánh số thứ tự trong hồ sơ dự thầu có bị loại không?

Trước tiên, chúng ta cần hiểu tại sao Bộ kế hoạch và Đầu tư lại có yêu cầu như vậy trong bộ hồ sơ dự thầu. Lý do có thể nằm ở việc đánh số thứ tự trang sẽ giúp tổ chuyên gia dễ dàng tra cứu các thông tin và ghi chép nội dung cần thiết để đánh giá, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong kiểm tra tính thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh Hồ sơ dự thầu chi tiết

Theo khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có nêu rõ “Việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào Hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ Hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu”, ngoài ra trong quy định về đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu trong các mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành không có nội dung nào nêu “Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại nếu bên dự thầu không đánh số trang theo thứ tự liên tục hoặc không đánh số trang”, do đó trong trường hợp này Bên mời thầu vẫn phải xem xét , đánh giá Hồ sơ dự thầu của nhà thầu rồi mới đưa ra kết quả cuối cùng.

Kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Nhằm tránh những sai sót không đáng có như việc quên không đánh số thứ tự hoặc đánh số thứ tự không liên tục, thì bạn nên thực hiện theo trình tự như sau:

  1. Chuẩn bị 1 bản gốc trước, kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện bản gốc đó
  2. Sau khi bản gốc hoàn thiện, thực hiện đánh số thứ tự từng trang bằng máy hoặc bằng tay
  3. Tiến hành photo sang nhiều bộ bản sao của hồ sơ dự thầu
Đánh số thứ tự trong hồ sơ thầu

Đánh số thứ tự trong hồ sơ đấu thầu qua mạng

Do việc thực hiện đấu thầu qua mạng được nộp hồ sơ dự thầu thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vì vậy việc đánh số từng trang của hồ sơ mời thầu là không yêu cầu.

Mặc dù vậy, bên dự thầu vẫn nên sắp xếp và đặt tên file theo một trình tự logic, tạo điều kiện thuận lợi cho bên mời thầu xem xét và đánh giá

Hướng dẫn chi tiết đấu thầu qua mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *