Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đang được áp dụng mới nhất

Đấu thầu qua mạng đang được quy chuẩn hóa và Chính phủ đã đề ra lộ trình chuyển đổi hình thức đấu thầu giấy (Đấu thầu truyền thống) sang đấu thầu qua mạng. Với hình thức đấu thầu Online theo thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ hồ sơ mời thầu qua mạng có những thay đổi nào?

Hãy tham khảo các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng được cập nhật theo thông tư mới nhất sau đây nhé

Các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng hiện đang áp dụng

Những mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng dưới đây là bản đã được điều chỉnh theo thông tư mới nhất số 05/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 cho tới hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo

  1. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

2. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

3. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

5. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng

7. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn

8. Mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tham khảo quy trình đấu thầu qua mạng chi tiết

Có thể bạn quan tâm các loại hình đấu thầu hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *